Algo Poland Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 31/35
26-600 Radom


e-mail. info@algo.com.pl
tel.  0048 48 385 72 40
fax. 0048 48 385 72 41 (tylko FAX)


 

Biuro Obsługi Klienta:
ul.Świętokrzyska 31/35
26-600 Radom


tel. BOK 48 380 10 00
e-mail. bok@algo.com.pl

godziny pracy BOK:
poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00

godziny pracy serwisu:
poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00


 

ALGO POLAND Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ulicy Świętokrzyska 31/35 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000539525 z kapitałem zakładowym 100.000 zł.
 
NIP: 9482602669,              
Regon: 360665396,                      
Bank PLN: BPSSA O/Radom PL 06 1930 1871 2370 0349 1931 0001
Bank EURO: BPSSA O/Radom PL 

 

telefon do BOK 

+48 48 380 10 00

 

Rachunek do wpłat dla abonentów:

PL 06 1930 1871 2370 0349 1931 0001