Utrzymanie sieci

Utrzymanie sieci

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych stanowi jedną z kluczowych dziedzin działalności naszej firmy . W chwili obecnej z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej wiążą się takie zadania, jak:
 • usuwanie awarii i uszkodzeń na sieci zarówno kablowej, jak i radiowej
 • zapewnienie sprawności urządzeń zainstalowanych u abonenta zapewniających świadczenie usługi
 • przeprowadzanie wywiadów technicznych, których celem jest określenie warunków technicznych do zabudowy usługi oraz proponowanie rozwiązań alternatywnych
 • obsługa central telekomunikacyjnych
 • wykonywanie instalacji kablowych i radiowych oraz aktywacja związanych z transmisją głosu, danych oraz sygnału telewizyjnego
 •  kompleksowa obsługa procesu reklamacji składanych przez abonentów Klienta
 • przeprowadzanie pomiarów testowych i okresowych, pomiarów szerokopasmowych przeprowadzanie okresowej i doraźnej konserwacji sieci utrzymywanej infrastruktury telekomunikacyjnej
 • inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w warstwie fizycznej
 • prowadzenie pogotowia technicznego
 • zapewnienie systemu nagrywania i archiwizacji rozmów

Tresci z boku

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych stanowi jedną z kluczowych dziedzin działalności naszej firmy . W chwili obecnej z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej wiążą się takie zadania, jak:
 • usuwanie awarii i uszkodzeń na sieci zarówno kablowej, jak i radiowej
 • zapewnienie sprawności urządzeń zainstalowanych u abonenta zapewniających świadczenie usługi
 • przeprowadzanie wywiadów technicznych, których celem jest określenie warunków technicznych do zabudowy usługi oraz proponowanie rozwiązań alternatywnych
 • obsługa central telekomunikacyjnych

dsfdfsfsd

dsfdsdfsfsd