Outsourcing IT to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą skoncentrować się na swojej działalności natomiast funkcjonowanie infrastruktury IT powierzają specjalistom.

Dzięki temu firma oprócz wsparcia technicznego i logistycznego ze strony specjalistów IT obniża również własne koszty. Outsourcing IT w ALGO to pewność, że wszelkie zadania powierzone naszej firmie będą wykonane solidnie i profesjonalnie

Za główny cel stawiamy sobie odciążenie Państwa firmy z problemów z infrastrukturą informatyczną, a także doradztwo i pomoc we wprowadzaniu nowych rozwiązań. Państwa personel otrzyma wsparcie i pomoc techniczną. Każdy z Państwa pracowników będzie mógł zasięgnąć porady u naszych specjalistów lub zgłosić problem.

Wspołpracujemy z czołowymi producentami rozwiązań teleinformatycznych na całym swiecie. 

W ramach Outsourcingu IT oferujemy:

 • Zdalne serwisowanie oprogramowania stacji roboczych i serwerów.
 • Serwisowanie sprzętu u klienta.
 • Monitorowanie i serwisowanie stacji roboczych oraz serwerów.
 • Instalacja, aktualizacja oraz konfiguracja oprogramowania stacji roboczych oraz serwerów.
 • Rekonfiguracja sprzętu pogwarancyjnego.
 • Usuwanie błędów w oprogramowaniu stacji roboczych oraz serwerów.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem sieci.
 • Regularne sporządzanie kopii zapasowych (backup) danych znajdujących się na stacjach roboczych i serwerach.
 • Doradztwo w zakresie informatyzacji firmy.
 • Dostawa sprzętu komputerowego.
 • Budowa i modernizacja sieci komputerowych.
 • Serwis instalacji sieci komputerowych.

Jakie korzyści przyniesie Państwu współpraca z nami?

 • Koncentrację Państwa firmy na kluczowych zadaniach swojej działalności.
 • Brak konieczności tworzenia nowego stanowiska pracy
 • Redukcję kosztów prowadzenia specjalistycznych szkoleń.
 • Brak ryzyka związanego z wypadkami losowymi (choroba, urlop pracownika).
 • Zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności (US, ZUS).
 • Brak konieczności zapewnienia dodatkowych przywilejów.
 • Wzrost konkurencyjności Państwa firmy.
 • Szybkość i skuteczność rozwiązywania problemów.
 • Niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury IT.
 • Jakość usług IT.
 • Wsparcie techniczne dla Państwa pracowników.
 • Zwiększona wydajność systemów IT.
 • Zadowolenie pracowników.

 

Na wszystkie prace serwisowe udzielamy 24 miesięcy gwarancji, na zakupione komponenty zgodnie z gwarancją producentów. 

Chcemy aby Państwa pracownicy mieli pełną swobodę przy współpracy z naszymi specjalistami dlatego z każdym z naszych klientów podpisujemy umowę gwarantującą zachowanie pełnej poufności przez naszych specjalistów i ochronę wszystkich danych obsługiwanej firmy.

Nasz personel posiada gruntowne wykształcenie zgodne z zakresem oferty oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi IT potwierdzone wieloma certyfikatami.